[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสนับสนุน/E-Service


Social Network


Line กลุ่มประชาสัมพันธ์ pbn2

Line กลุ่มการเงินและพัสดุ
Q&A  


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69
ประกาศเจตจำนงเขตสุจริต
รายงานผลสอบ O-NET
รายงานผล NT
ข่าวประชาสัมพันธ์
20 โดย : login
20/ก.ย./2562
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ( 22 / )
วันที่ 20 กันยายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 นำโดย นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 และบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทร อ่านต่อ....
20 โดย : login
20/ก.ย./2562
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประชุมคณะกรรมการเร่งงรัดติดตามการใช้จ่ายเงินและรายงานผลการใช้งบประมาณ 2562 ( 17 / )
วันที่ 20 สิงหาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 นำโดย นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ดำเนินการประชุมเร่งงรัดติดตามการใช้จ่ายเงินและรายงานผลการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ อาคารใต้ร่มพระบารมีเพื่อติดตามแ อ่านต่อ....
KMผลงานทางวิชาการ


20 เจ้าของ นางสาวรัตนา จันทร์สิน ..ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
20/ส.ค./2562
5 stars ( 5 / 1 )
PLC ทำได้ไม่ยาก ( 95 / )
13 เจ้าของ นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
13/ส.ค./2562
5 stars ( 5 / 31 )
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการอ่าน การเขียนภาษาไทยโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ( 189 / )
(12/ส.ค./2562) ใช้สื่อนวัตกรรม (Innovation Media) อย่างไร ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ( อ่าน : 172 ) เจ้าของ นางกชนันท์ โนรินทร์ (ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒)
(10/ส.ค./2562) บทความวิชาการ เรื่อง ทำไมคุณครูต้อง PLC (Professional Learning Community) ( อ่าน : 150 ) เจ้าของ นางกชนันท์ โนรินทร์ (ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒)
(24/มิ.ย./2562) การพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคการนำเสนอข้อมูลที่มีประสิทธิผลในการปฎิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ ( อ่าน : 227 ) เจ้าของ กลุ่มอำนวยการ
(12/พ.ย./2561) รายงานการนิเทศโดยใช้คู่มือนิเทศ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถและทักษะด้านการอ่านออกเสียงภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 1866 ) เจ้าของ นางอรจิรา นามวงษา
(26/ต.ค./2561) รายงานผลการนิเทศแบบกัลยาณมิตรเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล ( อ่าน : 1317 ) เจ้าของ login
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

ผู้อำนวยการ
นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์
ผู้อำนวยการ สพป.พช.เขต 2
bigdata
เมนู

เอกสารเผยแพร่