[ ์Narasak Kor ]
ชื่อ-นามสกุล : 
นายนราศักดิ์ จันทร์บุญมี
ชื่อเล่น : 
ก้อ
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
18/4/2529
อายุ : 
30
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
kor1947@hotmail.com  
ที่อยู่ : 
79 ม.1 ต.บ้านโสก
อำเภอ : 
หล่มสัก
จังหวัด : 
เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ : 
67110
เบอร์โทรศัพท์ : 
0918384780
สถานที่ทำงาน : 
พนักงานทั่วไป
การศึกษา : 
ปริญญาตรี