ชื่อ - นามสกุล :นายสำราญ บุตรอามาตย์
ตำแหน่ง :รอง ผอ.สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2
หน้าที่หลัก :ดูแลกลุ่มนโยบายและแผน
ที่อยู่ :สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2
Telephone :0899596167
Email :SAMRAN947@GMAIL.COM