ชื่อ - นามสกุล :นายวุฒฺพงศ์ เพชรกันหา
ตำแหน่ง :รอง ผอ.สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2
หน้าที่หลัก :ดูแลกลุ่มการเงินและสินทรัพย์
ที่อยู่ :สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2
Telephone :0812802729
Email :p_dang25@hotmail.com