ชื่อ - นามสกุล :นายวรพล อุทัยรัตน์
ตำแหน่ง :รอง ผอ.สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2
หน้าที่หลัก :ดูแลกลุ่มนโยบายและแผน
ที่อยู่ :สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2
Telephone :0819979695
Email :phon2555@hotmail.com