หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : แจ้งประชาสัมพันธ์ \"โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2561\"
โดย : siwakorn
อ่าน : 1272
ศุกร์์ ที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

                ด้วยมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชนูปถัมภ์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดำเนินการจัดงาน "โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. ๒๕๖๑  จึงขอความอนุเคราะห์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งสถานศึกษาในสังกัดประชาสัมพันธ์ "โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. ๒๕๖๑" โดยเชิญชวนกลุ่มเยาวชนนักเรียนที่มีอายุระหว่าง ๑๒-๒๕ ปี เข้าร่วมโครงการ กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑