หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ออกติดตาม ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การประเมินการอ่าน การเขียน และการทดสอบประเมินสัมฤทธิผลตามมาตรฐานตัวชี้วัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนบ้านซำม่วง
โดย : login
อ่าน : 256
ศุกร์์ ที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
พิมพ์