หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : การประชุมขับเคลื่อน กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 4/2562
โดย : login
อ่าน : 293
ศุกร์์ ที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
พิมพ์